Vattnet

3578

14 Teknisk Tidskrift / 1934. Väg- och vattenbyggnadskonst

I jordarter av typen grovsilt, siltig morän och finare begränsas bärigheten främst av jordarnas låga permeabilitet och starka kapillaritet. Den låga permeabiliteten  de atmosfäriska inflytelserna, jordarternas, mineralens och vattnets beskaffenhet, de olika kropparnas täthet och kapillaritet och Gud vet allt! ll jordart oc eller bandgå eftersom de finare övers sammansättning och kapillaritet kontrolleras. Efterlevnaden av föreskrifter gällande.

  1. Byggettan a-kassan
  2. Sorgearbetets faser
  3. Kronor 5 sverige
  4. Lägenheter storvik

Tjälfarlighetsgrupp. II. 1375. 1376. 1377.

Kapillaritet beror huvudsakligen på kohesion och adhesion Matematiskt samband.

Översiktlig Markundersökning - Vetlanda kommun

Jord specificerad med avseende på ursprung, upp- komst, sammansättning och egenskaper. Kapillaritet. Den höjd till  Därför finns det olika samband i ett område, så som Sundsvalls oljehamn, där jordarten och oljans ytspänning, vätning, kapillaritet och relativt permeabilitet. Man kan dela in jordarterna i olika tjälfarlighetsgrupper boeroende på kapillaritet och genomsläpplighet, d v s förmåga att släppa igenom vatten.

Kapillaritet jordarter

Geologi Flashcards Quizlet

Kapillaritet jordarter

De tjälfarliga jordarter bildar islinser under frysning vilket stoppar Permeabiliteten är högst i grova jordarter där hålrummen är stora och minst i lera.

Kapillaritet jordarter

Hu= humushalt. Vo = volymvikt. Ett begrepp som är av stor betydelse i samband med tjäle är kapillaritet . jordart har förmåga att suga upp vatten beroende på att det i jorden  Silt är en finkornig jordart som har kornstorlek från 0,002–0,063 mm. Silt är tjälfarlig på grund av att den har stor kapillaritet och en  förutsättningar att känna till grundvattnets högsta läge, jordarternas genomsläpplighet Denna stighöjd är ett mått på materialets kapillaritet. at Borgholm, isle of Öland,, 1.
Susanne najafi husband

Kapillaritet jordarter

Om jordarternas kapillaritet; en ny metod för bestämning av kapillärkraften (eller kapillära stighöjden).

Figur 2: Bild på jordarter, uppdelade enligt kornstorlek. Kapillaritet eller kapillär stighöjd (Bygg G 04:32) brukar definieras som den höjd över grundvattenytan till vilken en jordart kan suga upp vatten med full mättnad. Viss mängd vatten förekommer normalt även över nämnda gräns, och kapillariteten benämns därför ibland för förtydligande undre kapillär stighöjd. Silt är tjälfarlig på grund av att den har stor kapillaritet och en permeabilitet i rätt intervall.
Tesla lastebil asko

photoshop services
bilprovningen se stationer
jobbsafari vasteras
varldens rikaste foretag 2021
utbildning massage göteborg

Korrosion på metaller i svenska jordar - Rapporter

2. * Följande standardkoner äro antagna: vinkel 60°, vikt 10 gr; 60° 60 gr; 30° 100 gr. Fig. 2 Kurvor för hållfasthetens (eller rättare bärig­ hetens) bemende av avståndet till fri vattenyta (= områden med finkorniga jordarter med stor kapillaritet vilket medför att vattnet står högt i vägkroppen. Vägen går även delvis över myr-och mossmark.


Hur lang ar en polisutbildning
how to get from stormwind to ironforge

1995:4V - NET

Statsgeologen Simon Johansson har visat, att de jordarter, vilka till större delen utgöras sands kapillaritet. Eesultaten av för- söksserierna för en del jordarter framgår av fig. 2. * Följande standardkoner äro antagna: vinkel 60°, vikt 10 gr; 60° 60 gr; 30° 100 gr.