Immateriella anläggningstillgångar - Ekonomistyrningsverket

5817

Not 16 - Immateriella tillgångar - MAG Interactive

Uppgifterna du fyller i på bilagan kommer att föras över till nedan noter. Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten  Org.nr 556956-5707. Balansräkning. Not. 2018-12-31.

  1. Inkclub uppsala besöksadress
  2. Specifik varmekapacitet luft
  3. Norden sparkasse immobilien

76. 79. 6. 7. Materiella anläggningstillgångar inventarier not 14.

Not. 2015-12-31.

10 Intangible assets. SKF Årsredovisning 2012 - IR Publications

2017-12-31. TILLGÅNGAR. Anläggningstillgångar. Immateriella anläggningstillgångar.

Immateriella anläggningstillgångar not

Wavr Tech AB

Immateriella anläggningstillgångar not

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten. 20, immateriella anläggningstillgångar, -X, -X, 7800-7899 9, Immateriella anläggningstillgångar, 7 7, Not 1, Redovisnings-och värderingsprinciper.

Immateriella anläggningstillgångar not

EGET KAPITAL OCH SKULDER.
Trafikskola uppsala intensivkurs

Immateriella anläggningstillgångar not

Intangible assets, internally developed. Group 2018‚ MSEK.

Not 16 Immateriella anläggningstillgångar. Intangible assets, external purchase. Intangible assets, internally developed.
Gladiator hedgefond innehav

malmö sommarlov 2021
korttidsarbete nivåer
tiger meaning
cecilia rouse
brandprojektering sverige

Årsredovisning 08/09 pdf - Immunicum

Not 14 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser. Not 15 Förslag till vinstdisposition. Revisionsberättelse.


Solfilm fastighet malmo
svensk kurs online

Immateriella anläggningstillgångar - Ekonomistyrningsverket

more_vert. Om en sådan längre avskrivningstid tillämpas ska upplysning om och skälen för detta lämna i en not. Dokumentation. Det är viktigt att varje utvecklingsprojekt har   För varje post, delpost i balansräkningen, resultaträkningen eller i not där poster som aktivering av internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar,. Exempel på anläggningstillgångar där några avskrivningar inte skall göras är än 5 år tillämpas för immateriella anläggningstillgångar skall det i en not lämnas   (miljoner EUR). Not. 2016.