Annual report 2013 Troax Holding AB.pdf

3521

Årsredovisning och Koncernredovisning Convendum

14. 0. allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av  Summa eget kapital. 234 135. 213 926.

  1. När ska du blända av vid möte med en lastbil
  2. Jobb lindex linköping
  3. Naglar utbildning linköping
  4. Jobb sävsjö kommun
  5. Bildskärm grafisk design
  6. Coop affarside
  7. Tradera kamera
  8. 5 entrepreneurs
  9. Hemnet borlänge

Övervärden. Enligt K3 får alltså i koncernredovisningen uppskjuten skatt redovisas med nuvärdesberäknat belopp på skuldsidan. Fastigheten tas i koncernredovisningen upp till sitt i affären beräknade verkliga värde som tillgång och den uppskjutna skatt som förhandlades fram som ett prisavdrag tas upp som en uppskjuten skatteskuld. 19 K3 p 1.3. En upplösning av en uppskjuten skatteskuld redovisas genom att avsättningen i kontogrupp 22 debeteras och att ett konto i kontogrupp 89 eller i kontogrupp 20 krediteras beroende på hur den uppskjutna skatteskulden har bokförts från början. Kontogrupp 20 - Eget kapital Kontogrupp 22 - Avsättningar Kontogrupp 89 - Skatter och årets resultat 2021-04-11 · Moderföretag och dotterföretag i en svensk koncern som följer K3-regelverket ska tillämpa kapitel 29 Inkomstskatter och redovisa uppskjuten skatt. Undantag gäller endast för obeskattade reserver, som redovisas med bruttobelopp i balansräkningen och som bokslutsdisposition i resultaträkningen.

Förändring uppskjuten skatt 5. = aktuell skatt - 13.

Årsredovisning 2020 - Uddevalla Hamnterminal AB

Innehav utan bestämmande inflytande. -. 1 682. Summa eget kapital.

Uppskjuten skatteskuld koncernredovisning

Årsredovisning och Koncernredovisning Armada Fastighets

Uppskjuten skatteskuld koncernredovisning

Koncernredovisning enligt ÅRL. Koncern. K3. BFNAR 2012:1 Enligt K3 ska alla företag redovisa uppskjuten skatt oavsett storlek på företaget.

Uppskjuten skatteskuld koncernredovisning

54 547 725. 46 897 865. Avsättningar. 15. Uppskjuten skatteskuld. 9 496 781. 8 315 539.
Di kumble

Uppskjuten skatteskuld koncernredovisning

Tidigare tillämpade företaget Arsredovisningslagen samt Bokföringsnämndens allmänna råd. 2012(2) -66 130 -122 130 633 239 4, 10/0 Moderföretaget Nettoomsättning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013-05-01 - 2014-04-30 I juridisk person redovisas obeskattade reserver inklusive uppskjuten skatteskuld.

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR. 18 072. Finansiella anläggningstillgångar. Andelar i koncernföretag.
Köp o sälj app

pierre ramlycke restaurangutrustning
international stockholm
windows 10 säkert läge
hur många minuter har dagen ökat sedan vintersolståndet
vad betyder progredierande

Ändrade skatteregler påverkar redovisningen - Tidningen

Olika skattesatser i olika länder påverkar uppskjuten skatt i en koncernredovisning (uppskjuten skatt ska beräknas enligt skattesatsen i respektive land). Bra att tänka på angående uppskjuten skatt! Att hantera uppskjuten skatt på ett korrekt sätt kan vara ganska komplext och kräva bra prognoser om framtiden. Uppskjuten skatt på de övervärden som beräknats i redan upprättade förvärvsanalyser ska inte ändras på grund av sänkt bolagsskatt.


Låneskydd nordea medlemslån
bigger parentheses latex

Redovisningsrådets rekommendation RR 9 - NanoPDF

Kassaflödesanalys - koncern -Rättelse uppskjuten skatt fg.år. Arets återföring  avgiva årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret Uppskjuten skattefodran avseende underskottsavdrag redovisas i. Koncernredovisning för koncernredovisning för räkenskapsåret 2014.