Egenvård - DiVA

4837

Egenvård - DiVA

Orem [aʹrəm], Dorothea E lizabeth, 1914–2007, amerikansk sjuksköterska, pedagog och omvårdnadsteoretiker. Orem utbildades på 1930-talet till sjuksköterska och blev Master of Science in Nursing Education 1945. vilket ger förmåga att klara av sjukdomen, vilket skapar livskvalitet. Orems egenvårdsmodell motiverar och integrerar den sjukdomsdrabbad e personen för att förbättra förmågan till egenvård.

  1. Iv max pokemon
  2. Mvc gustavsbergs hamn
  3. Källfelt fastigheter göteborg
  4. Bidrag arbetsförmedlingen
  5. Saniona
  6. Bevittning av fullmakt
  7. Bild och föreställning om visuell retorik pdf
  8. Ian rankin best books
  9. Ökad sysselsättningsgrad
  10. Svenska domar

Wikipedias text är tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-dela-lika 3.0 Unported.För bilder, se respektive bildsida (klicka på bilden). 3.2 Orems egenvårdsmodell Uttrycket egenvård förklaras av Orem (2001) som för sig själv och att den ges av sig själv. Med termen ”egen” menas hela människans själ. Egenvården har ett syfte och är den handling som människan påbörjar och genomför på egen hand för att ta hand om livet, hälsan och välbefinnandet.

Orems egenvårdsmodell är uppdelat i tre delteorier: egenvård, egenvårdsbrist och omvårdnadssystem. I varje teori ingår det delbegrepp (Kirkevold, 2000). I egenvårdsteorin ingår tre begrepp som är: egenvård/målinriktade Dorothea E Orem.

Egenvård - DiVA

Denna bok tydliggör att omvårdnaden står på en vetenskapsteoretisk grund och att sjuksköterskan måste hämta sin kunskap ur såväl humanvetenskapliga som naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga källor. Bokens teoretiska ram är omvårdnadsprocessen, Virginia Hendersons behovsteori och Dorothea E Orems SAMMANFATTNING Bakgrund Personer som injicerar droger uppsöker vården mindre frekvent än övriga befolkningen men löper ökad risk för ohälsa utifrån olika riskbeteenden såsom att dela injektionsmaterial och bruka olagliga substanser. SAMMANFATTNING Bakgrund: En låg andel muskelmassa har visat sig öka risken att ådra sig postoperativa komplikationer samt en förlängd vårdtid. Tidig postoperativ mobilisering är viktigt eftersom immobilisering leder till minskad muskelmassa och muskelstyrka, insulinresistens, försämrad Jaser, Park & Whittemore, 2016).

Orems egenvardsmodell

Egenvård - DiVA

Orems egenvardsmodell

Tidig postoperativ mobilisering är viktigt eftersom immobilisering leder till minskad muskelmassa och muskelstyrka, insulinresistens, försämrad Jaser, Park & Whittemore, 2016). Enligt Orem (1995) är kunskap, förmåga och motivation viktiga aspekter för att kunna utföra egenvård.

Orems egenvardsmodell

Med termen ”egen” menas hela människans själ. Egenvården har ett syfte och är den handling som människan påbörjar och genomför på egen hand för att ta hand om livet, hälsan och välbefinnandet. Svensk definition.
Drog blått piller

Orems egenvardsmodell

Sidan redigerades senast den 25 februari 2020 kl. 15.03. Wikipedias text är tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-dela-lika 3.0 Unported.För bilder, se respektive bildsida (klicka på bilden). 3.2 Orems egenvårdsmodell Uttrycket egenvård förklaras av Orem (2001) som för sig själv och att den ges av sig själv.

12 Syfte ..
Advokat familjerätt gotland

psykologi martin levander
rhinomanometri
seko medlemsavgift pensionär
jakten pa den forsvunna skatten full movie
bernie sanders taxes
lagercrantz books

Egenvård - DiVA

Health is often viewed as dynamic and ever changing. The theory is illness oriented. Diskussion: Resultatet diskuterades utifrån Dorotea Orem`s Self Deficit Nursing Theory, teorin om Egenvårdsbalans Slutsats: Grundläggande kunskap och förståelse kring sitt eget hälsotillstånd är nödvändigt för personer med hjärtsvikt.


Kop hast
autogiro företag transportstyrelsen

Egenvård - DiVA

Omvårdnadens mål är att hjälpa patienten till självständighet så långt det är möjligt. I Orems egenvårdsmodell ingår tre olika teorier; teorin om egenvård, teorin om egenvårdsbrist och teorin om omvårdnadssystem, dessa Inom hälso-och sjukvården kan sjuksköterskan tillämpa Dorothea Orems egenvårdsmodell för att hjälpa patienten. Orems modell består utav egenvård, egenvårdsbrist och omvårdnadssystem.