Inventera och sanera PCB - Ockelbo kommun

784

PCB-sanering - Anmälan - Miljöenheten - Sala kommun

Fogmassor med PCB användes i byggnader mellan 1956 och 1973 och kan finnas mellan betongelement, runt fönster och dörrar, på balkonger, vid trappor, i rörelsefogar och runt fasader av sten. Fogmassan kan även finnas dold bakom plåtfasader och fönsterlister. PCB, polyklorerade bifenyler, är ett samlingsnamn för flera konstgjorda ämnen med liknande egenskaper och är ett av de farligaste miljögifterna. PCB användes förr bland annat i fogmassor, halkfria golvmassor, isolerrutor samt i kondensatorer i lysrörsarmaturer och kan fortfarande finnas kvar i byggnader uppförda eller ombyggda under 1956-1972.

  1. Nordback
  2. Kundvard

Vid spill på mark: Ta upp med lämplig skyddsutrustning. Placera i lämpligt kärl avsedd för farligt avfall. utvändiga fogmassor med PCB bör tas bort. PCB användes i flera bygg-nadsmaterial i Sverige från 50-talet och fram till 70-talet. Användningen av PCB i fogmassor i Sverige har angetts till perioden 1956–1973. I Stockholm finns uppskattningsvis 35 ton PCB i olika byggnader.

PCB som finns i fog- och golvmassor i våra byggnader skulle enligt lagkrav ha sanerats  Enligt lag skulle all PCB i fog- och golvmassor i hela Sverige varit inventerat och Sedan dess har man alltså inte fått montera fogmassa med PCB i fogar eller  som står i begrepp att inventera och sanera fogmassor med PCB. Projektet har genomförts under 1998 på Miljöskyddsavdelningen med Anneli  För att fastställa om fogmassa innehåller PCB måste prov tas ut av fogmassa och Dessa fogmassor är också farligt avfall, även om de inte innehåller PCB, och  Du behöver inventera och sanera det miljö- och hälsofarliga ämnet PCB om du Om det finns PCB i fog- eller golvmassor ska dokumentationen vara underlag  PCB kan man hitta i fogmassor, golvmassor, elektrisk utrustning och i isolerrutor. Fogmassor. Elastisk fogmassa i fasader tätar mot regn och fukt, luftrörelser och  av G Rex · 2002 — Spridning av PCB från fogmassor till angränsande material.

PCB-sanering fogmassor - Anmälan - Kungälvs kommun

I dag finns PCB till största delen i byggnader, fogmassor, isolerrutor, samt i en viss typ av plastbaserade golvmassor som innehåller sand för att minska halkrisken. Mängden PCB i kvarvarande fogar har uppskattats till 300 ton och undersökningar visar att PCB läcker från fogarna. I hus byggda mellan 1956 och 1972 finns stora mängder PCB i fogmassor och andra byggnadsmaterial som läcker ut till omgivande mark och luft.

Pcb fogmassa

Sanering av PCB - FöretagFöretag - Eslövs kommun

Pcb fogmassa

Fogmassor kan förutom PCB även innehålla andra farliga ämnen som till exempel blyoxid och asbest. Inventering av fogmassor Hus byggda eller fogrenoverade 1956-1973 skall inventeras med avseende på PCB i fogmassor enligt förordningen (2007:19) om PCB. Tag prover på alla typer av fogmassa från den aktuella perioden och skicka till laboratorium för analys! PCB-analys av golv- eller fogmassa. ALS erbjuder ackrediterad analys av PCB i materialprov såsom golv- och fogmassa. Provtagning är enkel och analysresultat rapporteras som PCB7 enligt ISO 10382 och US EPA 8082 (7 st enligt ICES, International Council for Exploration of the Seas). Se hela listan på skelleftea.se Allvarligt är också att PCB fortfarande sprids till miljön, bland annat via avfallshantering och förbränning men också genom läckage från byggnader och utrustning. I hus byggda mellan 1956 och 1972 finns stora mängder PCB i fogmassor och andra byggnadsmaterial som läcker ut till omgivande mark och luft.

Pcb fogmassa

Se hela listan på riksdagen.se I fogmassor har klorparaffiner i vissa fall använts i stället för PCB både före och efter att PCB hade förbjudits. Eftersom man bör vidta skyddsåtgärder vid borttagande av byggprodukter som innehåller klorparaffiner bör man analysera även för detta eftersom klorparaffiner i halter över 2500 mg/kg klassas som farligt avfall. Halten PCB i Stockholms fisk är också kraftigt förhöjd. PCB sprids framförallt från gamla produkter och byggnader som finns kvar från tiden innan PCB förbjöds. PCB sprids också från gamla markföroreningar. Betydande mängder PCB finns fortfarande kvar i fogmassor i Stockholm, men sanering pågår.
Ryggradens uppbyggnad

Pcb fogmassa

För analys ber vi er att dela på provet och slå in PCB-biten i aluminiumfolie. Lägg bitarna i en tät plastpåse och märk påsen. PCB finns i fogmassor i byggnader som har uppförts eller fogats under perioden 1956—1973, främst från mitten på 60-talet och fram t.o.m.

Om fogmassan är cirka 15  Slutredovisning av PCB- sanering av fogmassor. Besöksadress: Stadshuset, Göteborgsvägen 11–17 Postadress: Miljöförvaltningen, Mölndals stad, 431 82  rörande PCB i fogmassor m.m.
Meritpoang sjukskoterska

xpo logistics
omdömen mäklare västerås
audi jobb göteborg
lon 19 ar
database administrator skills
vad är skillnad på högskola och universitet

Anmälan om sanering PCB 4 - Kalix kommun

Om PCB påträffas vid inventering i fastighet ska byggnaden saneras även efter detta datum. PCB i fogmassa Kopiemottagare: E-post (0 kr) Extra papperskopia (75 kr) Företag Adress Postnr/Ort E-post Fält märkta med * är obligatorisk information Prislistekod / offertnr (max 10 tecken enligt ö.k. med lab) Projektkod (max 10 tecken enligt ö.k. med lab) (max 20 tecken) Har dokumentation från PCB-inventering skickats till kommunens miljökontor .


Markedsforing foreningen
förhindra smittspridning mrsa

Sanering av giftig fogmassa gav fyra ton PCB » Vårt Göteborg

Blankett - PCB A1: Inventeringsprotokoll fogmassor (106.1 kB) Blankett - PCB A2: Inventeringsprotokoll isolerrutor (72 kB) Blankett - PCB A3: Inventeringsprotokoll kondensatorer (75.6 kB) Blankett - PCB A4: Inventeringsprotokoll golvmassor (74.8 kB) Blankett - sammanställning av inventerad PCB (88.2 kB) PCB är miljö- och hälsofarligt, det kan påverka immun- och hormonsystem och är cancerogent. Läs mer om PCB på vår hemsida (öppnas i eget fönster). En fog kan innehålla både asbest, PCB och tungmetaller.