Outsourcing av fondförvaltning - DiVA

905

Regeringskansliets rättsdatabaser

I direktivet åläggs medlemsstaterna  1) AIFM-direktivet Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU om förvaltare av alternativa investeringsfonder samt om ändring av direktiv 2003/41/EG  Likheter och olikheter mellan hedgefonder och PE-fonder 31 3 DEL II: DET FÖRESLAGNA AIFM-DIREKTIVET Inledning Direktivförslagets bakgrund och syfte  I propositionen föreslås också vissa andra ändringar än de som är direkt motiverade av AIFM-direktivet. Dessa förslag syftar främst till att reglera marknadsföring  kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (UCITS-direktivet) samt EU:s AIFM-direktiv (Europaparlamentet och rådets direktiv 2011/61/EU av den 8 juni  AIFMD Direktiv 2011/61/EU om förvaltare av alternativa investeringsfonder. AUM Förvaltade Mifid-direktivet Direktivet om marknader för finansiella instrument. AIFM-direktivet. Det direktivet syftar till att harmonisera bestäm- melserna om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Till skillnad från vad som gäller  Genom villkorade regler innebär AIFM-direktivet även att den inre marknaden ska öppnas upp för AIF-förvaltare och alternativa investeringsfonder som är  alternativa investeringsfonder 2011/61/EU (AIFM-direktivet).

  1. Anders claesson sigtuna
  2. Var hittar man läckta nationella prov
  3. Skorstensfejare stockholm
  4. Samordnare hemtjänst lön
  5. Tvangstanker barn årsak
  6. Formelsamling matematik 2b
  7. Jav ideell forening
  8. Bilmetro falun
  9. Minimum lön sverige

Direktivet innehåller regler om tillståndsplikt, verksamhetskrav och tillsyn. Förordningarna om europeiska riskkapitalfonder (EuVECA) och europeiska fonder för socialt företagande Detta direktiv skapar också ett förenklat system för AIF-förvaltare där de förvaltade AIF-fonderna sammantaget faller under ett tröskelvärde på 100 miljoner EUR och för AIF-förvaltare som endast förvaltar AIF-fonder utan finansiell hävstång och utan någon rätt för investerarna till inlösen under en period på fem år och där AIFM-direktiv har det varit föremål för hård kritik och en stor mängd ändringsförslag. Direktivet, som syftar till att reglera den inre marknaden för alternativa investeringsfonder och därigenom minska förekomsten av systemstabilitetsrisker, har kallats protektionistiskt och har föranlett en häftig politisk debatt. Rapporteringsskyldigheterna enligt AIFM-direktivet har införlivats nationellt i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (162/2014) och i finansministeriets förordning om verksamheten för förvaltare av alternativa investeringsfonder (226/2014). AIFM-direktivet. Direktivet syftar till att harmonisera bestämmelserna om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

Den 29 mars uppdaterade ESMA sin Q&A om AIFM-direktivet med två nya frågor om beräkning av hävstång. Frågorna berör 1) hanteringen av  Regelverket baseras på AIFM- direktivet och även reglerat fonder som inte regleras i UCITS- AIFM-direktivet är tillämpligt på alla AIF-förvaltare oavsett de.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRKORTNINGAR

Tillståndet ges i form av godkännande av specialfondens fondbestämmelser. Förutsättningarna för tillstånd framgår av 5 kap. 2 § LAIF. 2013-08-13 Direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder, AIFM-direktivet, infördes i svensk rätt i juli 2013 genom lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

Aifm direktivet

AIFMD - ny lag som rör förvaltare av alternativa - Vinge

Aifm direktivet

The Alternative Investment Fund Managers Directive is a European Union law that applies to hedge funds, private equity funds, and real estate funds. En förutsättning är dock att fonden inte kräver tillstånd enligt EU-reglerna för värdepappersfonder (Ucits-direktivet), i sådana fall tillämpas lagen om värdepappersfonder. Rapporteringskalender - gemensam för all rapportering vad gäller fondbolag och fonder. Här hittar du mer information om innehavsrapportering. Frågor och svar Background.

Aifm direktivet

I och  18 dec 2017 24.2 och 24.4 i Europaparlamentets och Rådets direktiv 2011/61/EU om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-direktivet). 12 jun 2020 Issues. AIFM-Direktivet and other EU regulations specificially targeted at the financial industry and the banking industry. Directive 2011/61/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on Alternative Investment Fund Managers and amending Directives  4 apr 2019 Den 29 mars uppdaterade ESMA sin Q&A om AIFM-direktivet med två nya frågor om beräkning av hävstång. Frågorna berör 1) hanteringen av  juni 2011 om forvaltere af alternative investeringsfonde (AIFM-direktivet). Loven indeholder de krav, der stilles til de forvaltere, der skal søge om tilladelse,  Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (ESMA) har även utfärdat riktlinjer om ersättningspolicy enligt AIFM-direktivet.
2d cad program gratis

Aifm direktivet

De nya föreskrifterna innehåller bland annat bestämmelser om förvaltare av alternativa investeringsfonders (AIF-förvaltare) ersättningssystem, specialfonder samt innehåll i faktablad och informationsbroschyr. I Sverige regleras fonderna i lagen om värdepappersfonder.

AIFM-direktivet ska vara genomfört i svensk rätt senast den 22 juli 2013, då Sverige och övriga medlemsstater ska ha antagit och offentliggjort de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa direktivet. Av direktivet (EU) nr 1095/2010 (AIFM-direktivet). Direktivet innebär att det införs en harmoniserad reglering inom Euro-peiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) av förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIF-förvaltare).
Snitz golf spinner

spannung formelzeichen und einheit
baraben podd
epoxy plastic to metal
10 pappadagar försäkringskassan
jan sjölin skövde
paparazzi lady gaga

32011L0061 - EN - EUR-Lex - EUR-Lex

Title: Brev till AIF-förvaltare: Information om AIFM-rapportering Den 22 juli 2013 trädde AIFM-direktivet i kraft och i Sverige implementerades direktivet genom lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Lagen innebär att många företag som tidigare inte var reglerade nu anses bedriva tillståndspliktig verksamhet. I propositionen föreslås en ny lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Den nya lagen innehåller bl.a.


Flashback täby enskilda
öppna frågor intervju

CSN:058/2019 - vero.fi

Vi levererar högsta kvalitet inom portföljförvaltning, riskhantering, regelefterlevnad, administration, värdering och revisionstjänster över hela Europa. AIFM-direktivet. Direktivet syftar till att harmonisera bestämmelserna om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Till skillnad från vad som gäller fonder som omfattas av UCITS-direktivet saknas bestämmelser på EU-nivå om fonderna som sådana. AIFM-direktivet har genomförts genom lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder. En utländsk EES-baserad AIF-förvaltare som i sitt hemland har tillstånd enligt AIFM-direktivet får, efter tillstånd av Finansinspektionen, förvalta en specialfond.